مدارک لازم جهت عضویت


جهت صدور کارت عضویت کلیه افراد واجد شرایط عضویت(اساتید،دانشجویان و کارکنان)ملزم به ارایه مدارک زیر هستند:

 

   
تصویر حکم کارگزینی- یک قطعه عکس رنگی- تکمیل فرم عضویت اساتید
   
   
تصویر حکم کارگزینی- یک قطعه عکس رنگی- تکمیل فرم عضویت کارکنان
   
   
یک قطعه عکس رنگی- تکمیل فرم عضویت دانشجویان
   

 

تذکر مهم: به فرم های عضویتی که تمامی آیتم های اطلاعاتی آن تکمیل نشده باشد،ترتیب اثر داده نخواهدشد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.