کارگاه های آموزشی کتابخانۀ مرکزی


ردیف                     عنوان کارگاه                             محل برگزاری-تاریخ              

 مدرس      

       
1 آموزش جستجو در منابع اطلاعاتی دانشگاه  کتابخانه مرکزی-1396/1/30 مسعود رسول آبادی
       
2 کارگاه یک روزه علم سنجی جهت کتابداران کلاس کامپیوتر -1396/04/12 خانم انصاری
       
3 کارگاه آموزش جستجو در uptodate جهت اعضای هیئت علمی کلاس کامپیوتر -1396/09/29 مسعود رسول آبادی
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.