کارگاه های آموزشی کتابخانۀ مرکزی


ردیف                     عنوان کارگاه                             محل برگزاری-تاریخ              

 مدرس      

       
1 آموزش جستجو در منابع اطلاعاتی دانشگاه  کتابخانه مرکزی-1396/1/30 مسعود رسول آبادی
       
2 کارگاه یک روزه علم سنجی جهت کتابداران کلاس کامپیوتر -1396/04/12 خانم انصاری
       
3 کارگاه آموزش جستجو در uptodate جهت اعضای هیئت علمی کلاس کامپیوتر -1396/09/29 مسعود رسول آبادی


 
4 کارگاه اعتبار سنجی مجلات سالن کنفرانس پژوهش-97/01/29 مسعود رسول آبادی
 
5 کارگاه علم سنجی یک سالن کنفرانس پژوهش-97/02/06 مسعود رسول آبادی
 
6 کارگاه علم سنجی دو سالن کنفرانس پژوهش-97/02/16 مسعود رسول آبادی
       
 7 کارگاه ثبت کار آزمایی بالینی سالن کنفرانس پژوهش-97/03/19 مسعود رسول آبادی
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.