کارگاه های آموزشی کتابخانه


ردیف                     عنوان کارگاه                        محل برگزاری-تاریخ   

    مدرس  

       
 1      آموزش جستجو در منابع اطلاعاتی دانشگاه   کتابخانه مرکزی-1396/1/30  مسعود رسول آبادی
کارگاه یک روزه علم سنجی جهت کتابداران   کلاس کامپیوتر -1396/04/12 خانم انصاری 
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.