لیست تازه ها


<کتابهای فارسي> بانك جامع سوالات با تشريح و ارزيابي آزمون پيش كارورزي و پذيرش دستياري جراحي از سال 1377 تا شهريور 1395
<کتابهای فارسي> بانك جامع سوالات با تشريح و ارزيابي آزمون پيش كارورزي و پذيرش دستياري اطفال از سال 1377 تا شهريور 1395...
<کتابهای فارسي> بانك جامع سوالات با تشريح و ارزيابي آزمون پيش كارورزي و پذيرش دستياري دروس مينور از سال1377تا شهريور 1395...
<کتابهای فارسي> روان شناسي سلامت
<کتابهای فارسي> دستنامه درمان هاي طبي واشنگتن 2016
<کتابهای فارسي> دستنامه جراحي واشنگتن 2012
<کتابهای فارسي> دستنامه بيهوشي و بيماري هاي همراه
<کتابهای فارسي> چكيده فاناروف 2015
<کتابهای فارسي> OSCE زنان
<کتابهای فارسي> علوم اعصاب دانش مغز: مقدمه اي براي فراگيران جوان
<کتابهای فارسي> كتاب كار و تمرين توانبخشي مغزي: بيش از 140 تمرين براي بازتواني عملكردهاي مغزي آسيب ديده
<کتابهای فارسي> جنين شناسي لانگمن 2015
<کتابهای فارسي> خون شناسي، انعقاد و طب انتقال خون
<کتابهای فارسي> دارو درماني در اطفال نلسون 2016: به انضمام سوالات بورد و ارتقاء كودكان(مبحث دارودرماني)
<کتابهای فارسي> توانبخشي و آسيب هاي محيطي نلسون 2016 ...
<کتابهای فارسي> مسموميت هاي كودكان
<کتابهای فارسي> هاريسون در يك نگاه ( نورولوژي) 2015
<کتابهای فارسي> بيماريهاي هماتولوژي نلسون 2016
<کتابهای فارسي> بيماري هاي مغز و اعصاب
<کتابهای فارسي> تشخيص و درمان بارداري و زايمان
<کتابهای فارسي> خلاصه بيماري هاي نلسون 2016
<کتابهای فارسي> بيماري هاي قلب و عروق
<کتابهای فارسي> اصول پرستاري تايلور: مفاهيم پرستاري
<کتابهای فارسي> كتابچه خلاصه مقالات دومين سمينار انتريك پاتوژن
<کتابهای فارسي> خلاصه مقالات اولين سمينار دانشجويي ديابت دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كردستان
<کتابهای فارسي> مقدمه اي بر تكنولوژي جراحي
<کتابهای فارسي> اصلاح فرآيندها و روش‎ هاي انجام كار
<کتابهای فارسي> واژه نامه ي ايمپلنت هاي دنداني
<کتابهای فارسي> واژه نامه ايمپلنت هاي دنداني
<کتابهای فارسي> كتاب ملي پروتزهاي دنداني پارسيل متحرك
<کتابهای فارسي> كتاب ملي پروتزهاي دنداني كامل متحرك
<کتابهای فارسي> كتاب ملي دندانپزشكي ترميمي
<کتابهای فارسي> كتاب ملي پروتزهاي دنداني ثابت
<کتابهای فارسي> كتاب ملي ارتودانتيكس
<کتابهای فارسي> ژنتيك پزشكي
<کتابهای فارسي> سم شناسي باليني و درمان اورژانسهاي مسمومين افشاري
<کتابهای فارسي> اصول شرح حال گيري و معاينه باليني كودكان...
<کتابهای فارسي> بيماري هاي قلبي در نوزادان
<کتابهای فارسي> OSCE كودكان
<کتابهای فارسي> چكيده مقالات پنجمين همايش سراسري بهداشت رواني و اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان
<کتابهای فارسي> كتابچه خلاصه مقالات پنجمين كنگره اپيدميولوژي ايران
<کتابهای فارسي> كتابچه خلاصه مقالات سومين سمينار سراسري ارتقاء سلامت ( بيماريهاي مزمن)
<کتابهای فارسي> كتابچه خلاصه مقالات سمينار سراسري ارتقاء كيفيت در خدمات مراقبتي
<کتابهای فارسي> حمايت از والدين در بخش مراقبت ويژه نوزادان
<کتابهای فارسي> تسهيل چالش هاي تغذيه با شير مادر براي نوزادان اواخر نارسي
<کتاب های لاتين> Fundamentals of urine and body fluid analysis
<کتاب های لاتين> Biochemistry
<کتاب های لاتين> Martindale : the complete drug reference
<کتاب های لاتين> Drug facts and comparisons
<کتابهای فارسي> رفتاردرماني ديالكتيكي براي افسردگي و اضطراب
<کتابهای فارسي> پرسش هاي خودآزمايي DSM-5
<کتابهای فارسي> دومين كنگره بين المللي روش هاي كم تهاجمي زنان و مامايي ايران و سيزدهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي ايران...
<کتابهای فارسي> اصول طب كار و ارگونومي بيماري هاي دستگاه عضلاني اسكلتي مرتبط با كار
<کتابهای فارسي> خلاصه مقالات دومين همايش سراسري ارتقاء سلامت در گروههاي آسيب پذير( كودكان، زنان، سالمندان)
<کتابهای فارسي> خلاصه مقالات دومين سمينار سراسري توسعه آموزش علوم پزشكي
<کتابهای فارسي> دوازدهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي ايران 19-16 مهرماه 1394
<کتابهای فارسي> خلاصه مقالات سومين همايش سراسري سلامت نوزادان و پريناتولوژي ايران زنجان 9 تا 11 تيرماه 1389
<کتابهای فارسي> كتاب خلاصه مقالات اولين كنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و كودكان
<کتابهای فارسي> اولين همايش سراسري خانواده سالم، جمعيت و توسعه پايدار
<کتابهای فارسي> خلاصه مقالات ششمين كنگره خانواده و سلامت جنسي
<کتابهای فارسي> ميكروب شناسي براي دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل
<کتابهای فارسي> اطلس جراحي زولينجر
<کتابهای فارسي> ارولوژي عمومي
<کتابهای فارسي> اطلاعات دارويي باليني: رويكرد جديد
<کتابهای فارسي> معرفي سيستم تمام سراميك IPS - e max
<کتابهای فارسي> اكلوژن در دندانپزشكي ايمپلنت
<کتابهای فارسي> اصول دندانپزشكي به كمك ليزر
<کتابهای فارسي> مجموعه آزمون هاي دستياري دندانپزشكي زبان انگليسي 93 - 82
<کتابهای فارسي> خلاصه زيست شناسي سلولي و مولكولي لوديش 2016
<کتابهای فارسي> ارگونومي در دندانپزشكي
<کتابهای فارسي> ضروريات داندانپزشكي جامعه نگر
<کتابهای فارسي> پوسيدگي شناسي اصول، روش هاي تشخيص و كنترل پوسيدگي دندان
<کتابهای فارسي> رويكردي نوين در دندانپزشكي
<کتاب های لاتين> Myocardial infarction : a companion to Braunwalds heart disease
<کتاب های لاتين> MYOCARDIAL INFARCTION: A COMPANION TO BRAUNWALDS HEART DISEASE
<کتاب های لاتين> Color atlas and textbook of diagnostic microbiology
<کتاب های لاتين> Hinmans atlas of urologic surgery
<کتاب های لاتين> Echocardiography review guide : companion to the Textbook of clinical echocardiography
<کتاب های لاتين> Essential echocardiography
<کتابهای فارسي> راههاي پيشگيري و تشخيص در بيماري آنفولانزا براي كاركنان بخش بهداشت و درمان و خانواده ها
<کتابهای فارسي> مديريت تصفيه فاضلاب هاي صنعتي
<کتابهای فارسي> بيماري هاي بيولوژيكي ناشي از آب آلوده
<کتابهای فارسي> مراقبت هاي ويژه و اورژانسي راهنماي نسخه حمايت پيشرفته حيات قلب
<کتابهای فارسي> دستورالعمل هاي مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد با رويكرد فرايند پرستاري
<کتابهای فارسي> سي سي يو در دستان تو كتابي قابل استفاده براي كليه رشته هاي علوم پزشكي
<کتابهای فارسي> آي سي يو در دستان شما
<کتابهای فارسي> اخلاق پرستاري و ارتباطات حرفه اي
<کتابهای فارسي> هفته آخر ارشد پرستاري
<کتابهای فارسي> مديريت اطلاعات پرستاري
<کتابهای فارسي> راهنماي جامع مراقبت از خود در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز: قابل استفاده بيماران ...
<کتابهای فارسي> روش تحقيق پرستاري: ارزيابي، تركيب و توليد شواهد
<کتابهای فارسي> اصول تصفيه بيولوژيكي فاضلاب
<کتابهای فارسي> اصول سيستم هاي تصويربرداري پزشكي و آناليز تصوير
<کتابهای فارسي> دستنامه ي تهويه مكانيكي
<کتابهای فارسي> مهارت هاي تهاجمي در پزشكي همراه با چك ليست ارزيابي مهارت ها
<کتابهای فارسي> آموزش مراقبت از خود در بيمار تحت همودياليز
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سسيل 2016
<کتابهای فارسي> مجموعه موردهاي طب داخلي (150 مورد)
<کتابهای فارسي> بانك جامع سوالات بيهوشي با تشريح وارزيابي (كتاب كليدي )
<کتابهای فارسي> تئوري ها و تئوري پردازان پرستاري : به همراه سوالات مربوط به تئوري هاي پرستاري در آزمون دوره دكترا (ph.D ) و اعزام به خارج
<کتابهای فارسي> مديريت درد
<کتابهای فارسي> سلامت جامعه و محيط زيست: محافظت از آلاينده ها
<کتابهای فارسي> كليات بهداشت حرفه اي و بيماري هاي شغلي
<کتابهای فارسي> بيوتكنولوژي در مهندسي بهداشت محيط
<کتابهای فارسي> مباحثي كاربردي از طب محيط
<کتابهای فارسي> اطلاعات دارويي باليني: رويكرد جديد
<کتابهای فارسي> بيوشيمي مصور هارپر2015 (ترجمه كامل ) به همراه اطلس رنگي
<کتابهای فارسي> يادگيري آسان گازهاي خون شرياني
<کتابهای فارسي> يادگيري آسان گازهاي خون شرياني
<کتابهای فارسي> اصول تهويه مكانيكي براي پرستاران
<کتابهای فارسي> مروري بر تداخلات دارويي و اهميت باليني آن ها
<کتابهای فارسي> مروري بر تداخلات دارويي و اهميت باليني آن ها
<کتابهای فارسي> راهنماي كاربردي داروهاي بخش سي سي يو براي پرستاران
<کتابهای فارسي> ترياژ
<کتابهای فارسي> ترياژ
<کتابهای فارسي> اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
<کتابهای فارسي> اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
<کتابهای فارسي> راهنماي كامل داروهاي ترالي اورژانس همراه با احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفتهCPR
<کتابهای فارسي> مرجع داروهاي دندانپزشكي ايران: روش تجويز در اطفال، سالمندان...
<کتابهای فارسي> اطلس رنگي تصاوير Cone beam computed tomography اصول پايه، تشخيص و ارائه مورد (كيس هاي ايراني)
<کتابهای فارسي> تكنيك هاي زيبايي در پروتز ثابت
<کتابهای فارسي> درمان هاي زودهنگام ارتودنسي
<کتابهای فارسي> مشكلات حين و بعد از جراحي دندان
<کتابهای فارسي> تروماي دنداني
<کتابهای فارسي> درسنامه كنترل عفونت در دندانپزشكي
<کتابهای فارسي> بورد جراحي دهان و فك و صورت: سوالات آزمون دانش نامه تخصصي شهريور 1380 تا شهريور 1386
<کتابهای فارسي> درد اندودانتيك: تشخيص، علل، پيشگيري و درمان
<کتابهای فارسي> راهنماي دندانپزشك در موقعيت هاي پزشكي و عوارض مرتبط با آن
<کتابهای فارسي> اكلوژن فانكشنال از TMJ تا طرح لبخند: داوسون 2007
<کتابهای فارسي> يادگيري علم اندودنتيكس بر اساس حل مشكل
<کتابهای فارسي> گام به گام با ساخت پلاك هاي متحرك ارتودنسي
<کتابهای فارسي> رستوريشن هاي تمام سراميك آنچه يك دندانپزشك بايد بداند
<کتابهای فارسي> خلاصه كتاب اورژانس هاي پزشكي در مطب دندانپزشكي (مالامد 2015)
<کتابهای فارسي> كيست ها و تومورهاي ادونتوژنيك
<کتابهای فارسي> خلاصه دندانپزشكي كودكان با رويكرد كلينيكي( KOKH)
<کتابهای فارسي> مجموعه سوالات طبقه بندي شده ارشد و دكتراي جمع آوري فاضلاب از سال 88 تا 94 به همراه پاسخنامه كاملاً تشريحي و كاربردي...
<کتابهای فارسي> مجموعه سوالات طبقه بندي شده ارشد و دكتراي انتقال و توزيع آب از سال 88 تا 94 به همراه پاسخنامه كاملاً تشريحي و كاربردي...
<کتابهای فارسي> راهنماي جامع داروشناسي و نسخه نويسي (براي پزشكان )
<کتابهای فارسي> رفرنس سريع پرستاري: تستهاي تشخيصي و آزمايشگاهي شايع
<کتابهای فارسي> مراقبتهاي پرستاري ويژه در بخش CCU، ICU [سي سي يو، اي سي يو] و دياليز (بر طبق سرفصل واحد درسي مراقبت پرستاري ويژه دانشجويان پرستاري)
<کتابهای فارسي> مجموعه سوالات طبقه بندي شده ارشد و دكتراي تصفيه آب از سال 88 تا 94 به همراه پاسخنامه تشريحي و كاربردي قابل استفاده براي داوطلبان رشته هاي ارشد و دكتراي مهندسي بهداشت محيط، مهندسي محيط زيست و HSE
<کتابهای فارسي> استحصال انرژي از پسماند
<کتابهای فارسي> آب خاكستري (ويژگي ها، روش هاي تصفيه و استفاده مجدد)
<کتابهای فارسي> اصول كاشت تك دندان
<کتابهای فارسي> ادرار و ديگر مايعات بدن (هنري ـ ديويدسون ) 2017
<کتابهای فارسي> فيزيك راديولوژي تشخيصي كريستينسن
<کتابهای فارسي> گوارش بر اساس هاريسون2015 و سسيل2016
<کتابهای فارسي> اصول و فنون پرستاري پوترو پري
<کتابهای فارسي> اصول و فنون پرستاري پوترو پري
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سسيل: بيماري هاي تنفسي و اصول مراقبت هاي ويژه ريوي
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سسيل: بيماري هاي غدد و متابوليسم
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سسيل :بيماريهاي عضلاني اسكلتي و بافت همبند
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سسيل: بيماري هاي دستگاه گوارش، كبد و مجاري صفراوي
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سسيل: بيماري هاي كليه
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سسيل: بيماري هاي كليه
<کتابهای فارسي> مباني طب داخلي سيسيل: بيماري هاي عفوني
<کتابهای فارسي> راهنماي معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال 2017
<کتابهای فارسي> تنها كتاب الكتروكارديوگرافي كه هميشه به آن نياز داريد
<کتابهای فارسي> تنها كتاب الكتروكارديوگرافي كه هميشه به آن نياز داريد
<کتابهای فارسي> راهنماي جيبي كاربرد داروهاي ژنريك ايران
<کتابهای فارسي> معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2017
<کتابهای فارسي> معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2017
<کتاب های لاتين> The cell : a molecular approach
<کتاب های لاتين> Berne & Levy physiology
<کتابهای فارسي> اطلس جراحي زولينجر
<کتابهای فارسي> درسنامه جامع درمان شناسي
<کتاب های لاتين> Recurrent pregnancy loss : causes, controversies, and treatment
<کتاب های لاتين> Basic science in obstetrics and gynaecology : a textbook for MRCOG Part I
<کتاب های لاتين> Atlas of gynecologic cytopathology with histopathologic correlations
<کتاب های لاتين> Advances in geriatric dermatology
<کتاب های لاتين> Berek & Hackers gynecologic oncology
<کتاب های لاتين> Principles and practice of gynecologic oncology
<کتاب های لاتين> Levers histopathology of the skin
<کتاب های لاتين> Weedons skin pathology
<کتاب های لاتين> Callens ultrasonography in obstetrics and gynecology
<کتاب های لاتين> Obstetrics : normal and problem pregnancies
<کتاب های لاتين> Pediatric nephrology
<کتاب های لاتين> Yamadas textbook of gastroenterology
<کتاب های لاتين> Pediatric allergy : principles and practice
<کتابهای فارسي> راهنماي جامع بهره برداري از تاسيسات آب وفاضلاب
<کتابهای فارسي> ميكروبيولوژي فاضلاب
<کتاب های لاتين> Brunner & Suddarths textbook of medical-surgical nursing
<کتاب های لاتين> Community health nursing : theory and practice
<کتابهای فارسي> راهنماي داروهاي ژنريك ايران با اقدامات پرستاري و پزشكي
<کتابهای فارسي> نكات برتر وچكيده دروس مديريت پسماند ،كليات بهداشت وآلودگي هوا
<کتابهای فارسي> آشنايي با تحقيق درعلوم پزشكي وبهداشت
<کتابهای فارسي> بيتز: دستنامه معاينه ي فيزيكي و گرفتن تاريخچه
<کتابهای فارسي> معاينات باليني و روشهاي گرفتن شرح حال
<کتابهای فارسي> درسنامه پرستاري كودكان ونگ2015
<کتابهای فارسي> پرستاري بهداشت فرد و خانواده
<کتابهای فارسي> خواندن سريع الكتروكارديوگرام
<کتابهای فارسي> اختصارات رايج در پرستاري
<کتابهای فارسي> كتاب جامع سنجش و كنترل درد كودكان
<کتابهای فارسي> درسنامه پرستاري سرطان
<کتابهای فارسي> نكات كليدي دكتراي پرستاري مفاهيم ونظريه هاي كاربردي در پرستاري
<کتابهای فارسي> آناتومي عمومي با نكات باليني ويژه دانشجويان دندانپزشكي
<کتابهای فارسي> اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
<کتابهای فارسي> درسنامه مامايي مايلز
<کتابهای فارسي> اصول عملكرد پرستار سيار در اتاق عمل
<کتابهای فارسي> مفاهيم پايه پرستاري: ( فرآيند، بررسي وضعيت ، بهداشت ، تفكر انتقادي، پرستاري جامعه نگر و مبتني بر شواهد)
<کتابهای فارسي> اصول طب داخلي هاريسون بيماريهاي مغز و اعصاب
<کتابهای فارسي> درسنامه جامع پرستاري با متد الگوريتمي
<کتابهای فارسي> ايدز، آلرژي، روماتولوژي
<کتابهای فارسي> درسنامه پرستاري داخلي - جراحي بيماري هاي خون 2014
<کتابهای فارسي> نارسايي حاد كليه و مراقبت هاي پرستاري
<کتابهای فارسي> مديريت طلاعات سلامت
<کتابهای فارسي> كتاب درسي كمك پرستاران
<کتابهای فارسي> مديريت پرستاري از تئوري تا عمل
<کتابهای فارسي> مديريت بحران و سيستم فرماندهي حادثه در بيمارستان
<کتابهای فارسي> اصول مراقبت ويژه در بيهوشي
<کتابهای فارسي> كتاب كار توجه آگاهي و پذيرش براي درمان اضطراب اجتماعي و كمرويي
<کتابهای فارسي> رشد و تكامل از نوزادي تا نوجواني
<کتابهای فارسي> مباني نظري و راهنماي عملي توانبخشي عصب- روان شناختي
<کتابهای فارسي> اپيدميولوژي براي پرستاران
<کتابهای فارسي> مجموعه آزمونهاي دكتري تخصصي وزارت بهداشت....
<کتابهای فارسي> فوريت هاي پزشكي در بلايا
<کتابهای فارسي> بيماريهاي نوزادان نلسون 2015
<کتابهای فارسي> پرستاري مراقبت ويژه در يك نگاه
<کتابهای فارسي> راهنماي سريع پرستار راديولوژي
<کتابهای فارسي> داروهاي ژنريك ايران
<کتابهای فارسي> كاربرد مفاهيم و نظريه هاي پرستاري
<کتابهای فارسي> پرستاري داخلي-جراحي كبد،غدد و مجاري صفراوي
<کتابهای فارسي> پرستاري داخلي-جراحي كبد،غدد و مجاري صفراوي
<کتابهای فارسي> درسنامه پرستاري داخلي - جراحي برونر و سودارث گوارش
<کتابهای فارسي> پرستاري داخلي-جراحي توليدمثل ، بيماريهاي پستان
<کتابهای فارسي> پرستاري داخلي و جراحي بيماريهاي مغز و اعصاب 2016
<کتابهای فارسي> اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
<کتابهای فارسي> معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2017
<کتابهای فارسي> دستنامه درمان هاي طبي واشنگتن 2016
<کتابهای فارسي> راديوبيولوژي براي راديولوژيست
<کتابهای فارسي> اصول و مهارتهاي باليني پرستاري
<کتابهای فارسي> پرستاري بهداشت جامعه 3
<کتابهای فارسي> مراقبتهاي پرستاري ويژه در بخش CCU، ICU [سي سي يو، اي سي يو] و دياليز (بر طبق سرفصل واحد درسي مراقبت پرستاري ويژه دانشجويان پرستاري)
<کتابهای فارسي> اصول و فنون پرستاري
<کتابهای فارسي> اصول و فنون پرستاري
<کتابهای فارسي> اصول و روش هاي آزمايشگاهي در بانك خون
<کتابهای فارسي> اصول هماتولوژي پايه (هاف براند)
<کتابهای فارسي> اصول تغذيه كراوس :ارزيابي، تشخيص و مداخله تغذيه اي
<کتابهای فارسي> ميكروب شناسي پزشكي جاوتز 2016
<کتابهای فارسي> كرم شناسي پزشكي
<کتابهای فارسي> تصفيه فاضلاب صنعتي (منابع ،مشخصات وتصفيه)
<کتابهای فارسي> فرآيندهاي تصفيه آب =Water tratment Processing
<کتابهای فارسي> مرجع كامل تستهاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا
<کتابهای فارسي> خلاصه كاربردي كتاب مهندسي فاضلاب : تصفيه واستفاده مجدد Metcaif &Eddy
<کتابهای فارسي> اصول و فنون پرستاري پوترو پري
<کتابهای فارسي> راهنماي تجويز دارو ( براي پزشكان عمومي )
<کتابهای فارسي> دستنامه ي باليني برونر و سودارث: درسنامه ي پرستاري داخلي - جراحي
<کتابهای فارسي> مباني پرستاري مراقبت ويژه
<کتابهای فارسي> خلاصه زيست شناسي سلولي و مولكولي لوديش
<کتابهای فارسي> كليات بهداشت حرفه اي
صفحه 2 از 13   <قبلی   بعدی>  
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.